Board logo

标题: [分享] 分享一个计算压铸模具参数的网站,在里面可以计算浇口大小,滑块油缸大小等 [打印本页]

作者: zjfhgdx2    时间: 2019-3-9 13:23     标题: 分享一个计算压铸模具参数的网站,在里面可以计算浇口大小,滑块油缸大小等

分享一个计算压铸模具参数的网站,在里面可以计算浇口大小,滑块油缸大小等一些设计时常会用到的参数。版主顶一下吧!^^压铸模具参数计算www.dcmould.net作者: 349585337    时间: 2019-3-9 20:29

没做过这种
作者: gqiu323    时间: 2019-3-9 21:11

没做过压铸模,还是谢谢楼主分享
作者: 1392964835    时间: 2019-3-10 15:22

谢谢分享!
作者: gaopin    时间: 2019-3-11 10:42

没做过压铸模,还是谢谢楼主分享
作者: Jerry-A    时间: 2019-3-11 15:57

帮你顶出需要的人!!
作者: hufengmei    时间: 2019-3-11 20:46

谢谢分享!
作者: zyh821    时间: 2019-3-12 08:57

谢谢分享
作者: F末l流y    时间: 2019-3-12 09:01

不错,使用下,谢谢分享!!!
作者: Jerry-A    时间: 2019-3-12 19:33

看起来很不错的样子!
作者: 羁星    时间: 2019-3-18 07:08

谢谢分享图片
作者: gqiu323    时间: 2019-4-26 20:11

看起来很不错的样子!
作者: 9808abc    时间: 2019-4-26 21:21

谢谢分享!
作者: OKWAY    时间: 2019-5-4 20:20

谢谢分享!
作者: 9808abc    时间: 2019-5-5 18:34

谢谢分享!
欢迎光临 燕秀模具技术论坛 (http://bbs.yxcax.com/) Powered by Discuz! 6.0.0